Sedan 2018 jobbar jag med Ångeföretaget Affes Föreningsprodukter AB.

Utveckling av marknad, produkter och maskinpark är mina fokusområden.

Under 2019-2020 har vi tagit fram ett antal nya produkter som vi just nu marknadsför på olika marknader – butiker, företag och föreningar. Vi har också fått bra respons från Finland där företaget nu har en återförsäljare. Men också i mindre omfattning i andra länder.

Under sommaren 2020 installerade jag en nyutvecklad doseringsmaskin. Maskinen doserar och fyller plastförpackningar med godis. Jag har designat, konstruerat och byggt maskinen i min prototypverkstad. Den är helt elektromekanisk för att underlätta framtida underhåll.

Mer om företaget kan du ta del av här >>>